en bg

Контакти

социални мрежи   социални мрежи   социални мрежи

Витал Концепт ООД

Е-мейл: info@vitalconcept.com

Изпратете запитване

Моля попълнете полетата, отбелязаните със звезда са задължителни.

Общи условия

Настоящите общи условия са приети на 15-ти октомври 2015 г.

Строго препоръчително е всички клиенти да прочетат тези Общи Условия („ОУ“) внимателно преди ползването на www.vitalconcept.com („Сайтът“) управляван от „Витал Концепт“ ЕООД  ("Дружеството" или Витал Концепт). Тези Общи Условия поставят правно обвързващите условия за ползване на сайта www.vitalconcept.com.

При достъпа до Сайта или ползването му по какъвто и да е начин, включително, но не само, при посещение или разглеждане на Сайта или при добавянето на съдържание или други материали към Сайта, клиентите се съгласяват да бъдат обвързани от тези Общи Условия.

Предмет и правила

Сайтът е специализиран интернет магазин за доставка и продажба на хранителни добавки чрез интернет, по индивидуална поръчка на клиента. Поръчката е валидна само след потвърждаване от клиента. Адресът на клиента, конкретизиран във формуляра за поръчка, следва да бъде адресът на доставка. Всички посетители на сайта се считат за клиенти, независимо от целта на посещението.

Продукти

Продуктите, които се предоставят на Сайта са произведени в ЕС, регистрирани в ЕС и в съответствие с разпоредбите на ЕС за продажба на добавки към храните от разстояние - Регламент № 1169/2011. Предмет на продажба е всеки продукт, който може да бъде закупен от клиент. При заявяване на поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на продукта.

Цени и условия за плащане

Цените на българската версия на Сайта са в Лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Клиентите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на Сайта. Цените са валидни до  изчерпване на количествата от даден продукт. Сайтът си запазва правото да променя цените в случай на получаване на нови ценови листи, без да е длъжен да уведомява своите клиенти предварително, както и да коригира техническите параметри на продуктите и визията на Сайта.

Методи за плащане и доставка

Витал Концепт позволява извършването на плащания чрез различни методи, както следва:

1. чрез кредитна карта;

2. чрез дебитна карта;

3. плащане чрез PayPal акаунт;

4. чрез наложен платеж на куриера.

Важно: Витал Концепт не съхранява никаква информация относно данните, обуславящи достъпа до профила на клиента, нито информация относно дебитна и / или кредитна карта на клиента.

По отношение на доставките, Витал Концепт работи с, но без да се ограничава до, членовете на Всемирния Пощенски Съюз (http://www.upu.int). Всички разходи по доставките са за сметка на купувача. Витал Концепт си запазва правото да поеме разходите за доставка само в някои изрично посочени случаи, като например специална дестинация, поръчки над определена сума, определен период от време и т.н.

Лична информация 

Дружеството ви препоръчва да не разкривате потребителското си име и паролата, които използвате за влизане/логване в сайта. Дружеството разбира отговорността си за опазването на вашата лична информация. За всяка направена поръчка и транзакция, осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени. Дружеството няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта или друга лична информация. Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Дружеството.

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Дружеството, Витал Концепт ООД, със седалище в гр. София 1142, ул. Любен Каравелов 34. Личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИ се използва от Дружеството за осъществяване на поръчки, доставяне на продукти, за обработка на транзакции, за контакт с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, промоционални оферти, директен маркетинг. Личните данни се предоставят от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Дружеството, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на Дружеството.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Някои данни са събрани автоматично от Дружеството, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; Също така, Дружеството може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Дружеството. Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Витал Концепт и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани за неограничен период от време от Дружеството за:

 • Маркетинг дейности, чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Витал Концепт, и на трети лица, с които Дружеството има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
 • Участие в конурси, промоции;
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
 • Пазарни изследвания;
 • Следене на продажбени данни Всеки Клиент може да упражни правото си да промени или да пожелае изтриване на личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. София 1142, ул. Любен Каравелов 34
 • Имейл маркетинг: С ваше позволение, можем да ви изпращаме имейли относно нашия магазин, нови продукти и други актуализации.

Условия за връщане

Всички неотворени и неповредени продукти могат да бъдат върнати в срок от 30 дни след доставка на следния адрес: гр.София, п.к.1142, ул. Любен Каравелов № 34, България. На клиента ще бъде напълно възстановена сумата за върнатите продукти. Цената на доставката е за сметка на клиента и не се възстановява.

Интелектуална собственост

Сайтът и неговото оригинално съдържание, характеристики и функционалност са собственост на Витал Концепт и са защитени от законите, регулиращи международното авторско право, търговските марки,  патентите, търговските тайни и други видове интелектуална собственост, както и от законите, регулиращи правото на собственост.

Прекратяване

Витал Концепт може да прекрати достъпа до Сайта без причина или предизвестие, което може да доведе до загубване и унищожаване на цялата информация, свързана с неговите клиенти. Всички разпоредби на тези Общи Условия, които по същността си следва да запазят действието си при прекратяване на достъпа до Сайта ще останат в сила и след прекратяването, включително, но без да се ограничава до, разпоредбите относно правото на собственост, отпадане на гаранциите, обезщетяване, както и ограничения на отговорността.

Връзки към други сайтове 

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети лица, които не са притежавани или контролирани от Витал Концепт. Тези сайтове на трети страни имат отделна и независима политика за поверителност. Поради това Дружеството не поема отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани сайтове. Независимо от това, Витал Концепт се стреми да защити целостта на Сайта и приветства всякакви отзиви за тези сайтове.

Политика относно „бисквитките“

В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО, (Директивата за „Бисквитките“), която отменя Директива № 58 от 2002/ ЕО, Витал Концепт гарантира, че всички бисквитки използвани на Сайта не съдържат лична информация за нашите клиенти. Ние използваме бисквитки, за да спомогнем за идентифицирането на вашия компютър, така че да персонализираме потребителския ви опит, да проследяваме на търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап сте стигнали в процеса на поръчване.

Ограничен лиценз

В съответствие с тези Общи Условия, Витал Концепт гарантира на своите клиенти неизключителен, непрехвърлим и ограничен лиценз за ползване на Сайта.

Ограничение на отговорността

При никакви обстоятелства Витал Концепт, нито неговите директори, служители, партньори, агенти, доставчици или филиали няма да бъдат отговорни за вреди – преки или косвени, възникващи в резултат от използването на Сайта от клиентите, а клиентите се съгласяват да пазят и държат Витал Концепт невредим от всякакви претенции, загуби и разходи по ангажиране на отговорност.

Отказ от отговорност по отношение на гаранции

Използването на Сайта е на собствен риск на клиентите. Сайтът се предоставя на база "както е" и "както е налично". Не се предоставят гаранции от какъвто и да е вид на Сайта, независимо изрични или подразбиращи, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, липса на нарушение или процес на изпълнение.

Витал Концепт, неговите дъщерни дружества, филиали  и неговите лицензодатели не гарантират, че: 1) Сайтът ще функционира непрекъснато, ще е защитен или ще бъде наличен във всеки даден момент или на всяко място; 2) каквито и да било грешки или дефекти ще бъдат поправени; 3) Сайтът е без вируси или други вредни компоненти; или 3) Сайтът е без вируси или други вредни компоненти; или 4) резултатът от използването на Сайта ще покрие очакванията на клиента.

Приложимо право

Тези Общи условия (и всички други правила, политики или насоки, включени чрез препратка) се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на българското законодателство и  Регламент (ЕС) № 1169/2011, без да имат каквото и да било действие по отношение на принципите за приложимото право.

Промени в тези Общи условия 

Дружеството си запазва правото да променя или заменя тези Общи условия. Клиентите се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Сайта. Продължаване използването на Сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия.

Препоръчително е клиентите да проверяват периодично Общите условия за наличие на промени. При несъгласие от тяхна страна по отношение на което и да е от тези условия или промените им, те следва да не използват или да продължават да използват Сайта или следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.

Политика за защита на лични данни

Лична информация 

Дружеството ви препоръчва да не разкривате потребителското си име и паролата, които използвате за влизане/логване в сайта. Дружеството разбира отговорността си за опазването на вашата лична информация. За всяка направена поръчка и транзакция, осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени. Дружеството няма да изисква по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на САЙТА или номера на кредитната си карта или друга лична информация. Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към Дружеството.

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от Дружеството, Витал Концепт ООД, със седалище в гр. София 1142, ул. Любен Каравелов 34. Личните данни, предоставени от ПОТРЕБИТЕЛИ се използва от Дружеството за осъществяване на поръчки, доставяне на продукти, за обработка на транзакции, за контакт с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, промоционални оферти, директен маркетинг. Личните данни се предоставят от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Дружеството, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, когато участвате в конкурси или попълвате формуляр в САЙТА или тогава, когато общувате със служители на Дружеството.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, ЕГН, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера), и финансови данни.

Някои данни са събрани автоматично от Дружеството, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; Също така, Дружеството може да използва данни за браузера, като cookie, cookie Flash или други подобни данни, събрани чрез определени части на САЙТА за предотвратяване на измами и други цели.

Информацията с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ са важен компонент от дейноста нa Дружеството. Чрез регистрирането в САЙТА/ извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на Витал Концепт и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани за неограничен период от време от Дружеството за:

 • Маркетинг дейности, чрез получаването на информационни или търговски съобщения (оферти, промоции, рекламни и маркетингови съобщения на Витал Концепт, и на трети лица, с които Дружеството има отношения от всякакъв вид) на предоставените e-mail адреси от ПОТРЕБИТЕЛИ и КЛИЕНТИ;
 • Участие в конурси, промоции;
 • Изпращане на нетърговски или административни съобщения (промени в сайта, администриране т.н.);
 • Пазарни изследвания;
 • Следене на продажбени данни Всеки Клиент може да упражни правото си да промени или да пожелае изтриване на личните си данни като подаде писмена молба, с дата и подпис на адрес: гр. София 1142, ул. Любен Каравелов 34
 • Имейл маркетинг: С ваше позволение, можем да ви изпращаме имейли относно нашия магазин, нови продукти и други актуализации.