en bg

Сертификати

GMP сертификат

Той гарантира, че са спазени всички необходими елементи в производствения процес и продукцията е с необходимото качество.

Сертификат за био-спирулина

Сертификат, даващ право за производство на био-хлорела и био-спирулина на таблетки с необходимото качество. Издаден от Натурланд, Германия.

Сертификат ISO22000:2005 

Международен стандарт за управление на безопасността  на храните.                                                                                                                                                                                        

Сертификат за био производство

Дава правото за производство на  еко и био хранителни добавки и диетични храни, включително за медицински цели.                                                                                                  

 

 

Сертификат ISO 13485

Mеждународен стандарт, съдържащ изискванията към Системата за управление на качеството в предприятия, произвеждащи медицински изделия.

Разрешително на Витал Концепт ЕООД

Документ, удостоверяващ правото на Витал Концепт ЕООД да разпространява продуктите.