en bg

Отмяна

  • Не е възможно анулиране на поръчката, след като същата бъде изпратена; в случаите, когато поръчката е била изпратена, клиентът е длъжен да я получи.
  • Анулирането не е валидно, докато на клиента не бъде потвърдено с имейл от Витал Концепт и този имейл адрес е официално признатият от дружеството (info@vitalconcept.com ).
  • Витал Концепт запазва правото си да отмени всяка поръчка, в случай,че продукта не е в наличност, като клиентът ще бъде уведомен за замяна или за други еквивалентни продукти, когато това е възможно.