en bg
Log in
20 08 2018

Изследване за ползите от хранителната добавка "PAPA" върху мъжкия фертилитет

Един от най-сериозните проблеми на младите двойки в световен мащаб са трудностите при зачеване. Всяка шеста двойка в света или около 15% от населението се сблъсква с това предизвикателство. Репродуктивните проблеми вече не се свързват само с женското здраве, напротив – в почти половината от случаите, проблемите със зачеването идват от намалената мъжка репродуктивна способност.

Има различни причини за мъжкия инфертилитет. Най-разпространени са генетичните и  анатомични причини, които обикновено са в следствие от прекарани възпалителни заболявания, травми или оперативни намеси в тестикуларната област. Не са за подценяване обаче и така наречените „екзогенни фактори“, които се свързват с определени вреди, породени от средата на живот на мъжете: стрес, преумора, пушене, прекомерна употреба на алкохол и др.

В практиката съществуват различни методи за лечение на мъжкия инфертилитет, които разбира се зависят от степента на проблема. Употребата на хранителни добавки е особено подходяща, т.к тя се счита за най-малко инвазивния метод за лечение, който цели подобряване на сперматогенезата и морфофизиологичните показатели на сперматозоидите. Приемът на хранителна добавка, може да бъде както метод за лечение в някои случаи, но също така и допълнение към друг тип такова. Употребата на подходящи хранителни добавки може да бъде от особена полза както за стандартен прием с цел подобряване на мъжката репродуктивна способност, така и при ин-витро култивиране на сперматозоидите.

Точно по тази причина експертите от болница УСБАЛАГ ''Селена'', гр. Пловдив проведоха изследване за ефектите на PAPA – хранителна добавка за подобряване на мъжкия фертилитет от Vital Concept.  Целта на прочуването беше да проследи при 24-часово ин-витро култивиране, ефекта върху спермални показатели на сперматозоиди под влияние на различни концентрации от хранителна добавка.

Експертите от болница „Селена“ стигат до извода, че според резултатите на PAPA, хранителната добавка би могла да се отрази благоприятно и да  повлияе положително върху мъжката фертилност, както и може да бъде прилагана в асистирани репродуктивни технологии.

Публикуваме резултатите по-долу.

Интересът към PAPA

Комбинация от аминокиселини, антиоксиданти и витамини, необходими за нормалното възпроизводство и функционалните способности на сперматозоидите е представена в хранителната добавка PAPA от Vital Concept. Положителен ефект след тримесечна употреба е бил наблюдаван във всички спермални показатели, според които се определя диагнозата при разширен спермален анализ. Това е довело до интерес и последващи изпитвания на добавката върху сперматозоиди.

Материал и методи

Участници - група от пациенти (n-24) с изразен мъжки инфертелитет и установени понижения в референтните стойности при един, два или три фактора от проведената разширена спермограма (спермална концентрация, прогресивна подвижност и морфология, съгласно правилника на ЦАР).

Опитната постановка  включва ин-витро култивиране на сперматозоиди с различни концентрации на хранителна добавка.

Опитна постановка

След проведен първоначален спермален анализ с компютърноасистиран софтуер - CASA, впоследствие сперматозоидите са били градиентно разделени от спермалната плазма.

Така получените спермални проби са били  използвани при приготвяне на 4 тестови концентрации и контрола.

Работните разтвори са били със следните концентрации:

  • ПАПА1 : 0,841 mg/1ml;
  • ПАПА2: 0,4205 mg/1ml;
  • ПАПА3: 0,2102 mg/1ml;
  • ПАПА4: 0,1051 mg/1ml;

Контролният разтвор е съдържал само sperm washing medium

Инкубирането на сперматозоидите е проведено в продължение на 24-часа при температура 35 °C в термостат. Отчитането на резултатите отново е било проведено с компютърноасистиран софтуер - CASA за прогресивна подвижност, мотелитет, криволинейна и праволинейна спермална скорост и виталност.

Резултати

Получените резултати са представени като средно-аритметични стойности по-долу в табличен и графичен вид.

 

 

Изводи и Заключение

От проведеното изследване можем да обобщим, че приложените концентрации от хранителна добавка ПАПА, като цяло повишават стойностите на проследените спермални показатели: прогресивна подвижност, мотелитет, праволинейна и криволинейна скорост и виталност. Най-ниската използвана концентрация показва най-висока степен на промяна при първите три спермални показателя, докато степента на виталност се повлиява най-добре от използваната най-висока концентрация.

Тези резултати биха могли да се отразят благоприятно и да  повлиаят положително върху мъжката фертилност, както и могат да бъдат подходящи за прилагане в асистирани репродуктивни технологии. 

 Изследването е проведено от:

 Радослава Стоянова,1,2, Стоил Томов3, Стела Стоянова2, Здравко Минев1, Весела Янчева4,Илиана Велчева4, Eленка Георгиева2

 1,2 УСБАЛАГ "Селена", Пловдив;

2Пловдивкси Университет ”Паисий Хилендарски”, Катедра„Биология на развитието”, Пловдив;

 3Медицински Университет, Катедра „Урология”, Пловдив

4Пловдивски Университет ”Паисий Хилендарски”, Катедра  „Eкология и ООС”, Пловдив;

 

« Back

Share
© Developed by CommerceLab